REZUMAT PROIECT

“Sănătatea mintală- prioritate pe agenda publică!”

Societatea Română Alzheimer, în calitate de lider de parteneriat, derulează împreună cu Asociația Habilitas proiectul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 – cod proiect 112591

Perioada de implementare: 31 octombrie 2018- 27 februarie 2020

Valoare totală proiect: 931,980.95 lei, din care 913,341.33 lei = valoare cofinanțării asigurate de UE și a finanțării naționale, iar 18,639.62 lei = contribuția proprie.

Grup tinta- 150 persoane reprezentanti ai:
– ONG-urilor – in special a celor cu atributii in domeniul sanatatii mintale sau in domeniul socio-medical;
– partenerilor sociali cu atribuţii în domeniul sanatatii mintale si in domeniul socio-medical;
– autorităţilor şi instituţiilor publice (primarii, consilii locale, ministerele de resort, Directii de Asistenta Sociala, etc)

Este un proiect de initiere si promovare a politicilor publice in domeniul sanatatii mintale – cu accent pe demente, care are ca obiective:

1. Creșterea gradului de monitorizare și evaluare a politicilor publice, prin elaborarea unei metodologii și a unui raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mintale;
2. Stimularea și consolidarea dialogului social și a conlucrării dintre ONG-uri, parteneri sociali și autoritățile publice din domeniul sănătății mintale și cel socio-medical, prin:
întâlniri lunare în cadrul unei structuri nou-create – Centrul de Dialog Social;
organizarea unui Forum de dialog social, cu participarea a 40 de persoane;
lansarea unei platforme de dialog social care va permite interacțiunea între ONG-uri, parteneri sociali, autorități publice și alte persoane interesate și semnalarea de probleme și soluții în domeniul sănătății mintale;
participarea activă a 150 de persoane la 5 ateliere de lucru regionale (București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara), în vederea creșterii implicării acestora în formularea și îmbunătățirea politicilor publice din domeniul sănătății mintale;
3. Creșterea capacității a 51 de ONG-uri și a două sindicate cointeresate de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul sănătății mintale, prin organizarea de instruiri în politici publice, advocacy, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă și responsabilitate socială;
4. Dezvoltarea capacității a 72 de persoane, angajați și voluntari din ONG-uri și sindicate, în formularea de propuneri alternative la politicile publice actuale prin instruire specifică;
5. Optimizarea reglementarilor legislative în domeniul sănătății mintale, prin elaborarea și promovarea unei politici publice alternative la Legea sănătății mintale și prin organizarea unei vizite de studiu în Scoția în vederea transferului și adaptării de bune practici europene în formularea de politici publice.

Rezultate obtinute pana in prezent:

  • 1 metodologie de evaluare a setului de politici publice în domeniul sănătății mintale(detalii)
  • 1 raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mintale, cu accent pe demente; (detalii)
  • 5 ateliere de lucru regionale – în București (25.02.2019), Cluj (22.03), Iași (29.03), Timisoara (05.04) si Brasov (31.05) – consultari publice cu un numar total de 202 participanti din partea ONG-urilor, institutiilor & autoritatilor locale, sindicate si patronate;
  • Forumul de dialog social – organizat in Poiana Brasov in perioada 19-21 iulie 2019, la care au participat 40 de persoane din randul membrilor grupului tinta ( (detalii)
  • 1 platforma de dialog social realizata – instrument care integreaza functiile de informare, consultare, solicitare de opinii si pozitii in legatura cu problemele identificate in domeniu (detalii);
  • Centrul de Dialog Social (CDS) – creat in incinta Centrului Memoriei din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”
  • 1 intalnire de lucru in cadrul CDS cu participarea a 12 specialisti din institutii publice si ONG-uri – avand ca tema: Provocarile birocratice ale sistemului social si de sanatate pe care le intampina specialistii in lucrul cu persoanele suferinde de tulburari neuro-cognitive
  • 5 din 6 instruiri regionale – in Bucuresti, Brasov, Timisoara, Cluj si Iasi – organizate pana in prezent pentru membri ai grupului tinta pentru initierea si dezvoltarea de politici publice in domeniul sanatatii mintale si familiarizarea cu temele orizontale ale proiectului: egalitate de șanse, dezvoltare durabilă și responsabilitate socială; (detalii)
  • 3 instruiri regionale in tehnici si strategii de lobby & advocacy sustinute in Bucuresti, Brasov si Cluj, cu membrii grupului tinta care au participat si la instruirile in politicile publice.

Pentru mai multe detalii: ;  https://www.alz.ro/; https://dialogalz.ro/; https://www.facebook.com/pg/politicisanatatemintala/posts/?ref=page_internal

Intocmit,
Elena Oncia
Expert comunicare si PR
As. Habilitas –CRFP

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020
Cod proiect 112591