Activitățile desfășurate în cadrul proiectului

A 1. Asigurarea managementului proiectului, activitate care se va desfășura pe tot parcursul proiectului

A.1.1. Planificare, monitorizare, evaluare, raportare și gestionare proiect

A 1.2. Asigurarea managementului financiar

A 1.3. Informarea și publicitatea proiectului

A 1.4. Planificarea și derularea achizițiilor

A 2. Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice

A 2.1. Realizarea unei Metodologii de evaluare a setului de politici publice în domeniul sănătății mintale, în mod specific al demențelor

A 2.2. Realizarea unui raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mintale, în mod specific al demențelor

A 3. Dezvoltarea de mecanisme de consolidare a dialogului social

A 3.1. Recrutarea GT-ului

A 3.2. Consultări publice – 5 workshop-uri regionale tematice

A 3.3. Organizare „Forumul de dialog social în domeniul sănătății mintale – demențele” și lansarea Platformei de dialog social

A 3.4. Dezvoltarea și Funcționarea unui Centru de Dialog Social (CDS)

A 4. Dezvoltarea capacitații partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri

A 4.1. Activități de instruire a unui număr de 72 persoane din grupul țintă

A 5. Dezvoltarea de acțiuni de formulare de politici alternative

A 5.1. Analiza beneficiarilor

A 5.2. Realizarea Planului de Acțiune și organizarea unei vizite de studiu

A 5.3. Formularea Politicii Publice Alternative

A 6. Derularea unei campanii de advocacy

A 6.1. Stabilirea mesajului

A 6.2. Stabilirea planului de acțiune și implementarea acestuia