Societatea Română Alzheimer este o organizaţie umanitara, non-guvernamentala, non-profit , iniţiata de cadre cu pregătire medicala-medici, asistenţi medicali, studenţi la medicina, psihologie, asistenta sociala, la care treptat au aderat si membrii de familie, precum si alte persoane interesate de problematica vârstnicilor.

În conformitate cu statutul si numele sau, societatea functioneaza in domeniul asistentei comunitare-sociale si medicale- a vârstnicilor si isi propune sa contribuie la asigurarea îngrijirii vârstnicilor cu tulburări psihice, in special de tip deteriorativ, sa ajute familiile acestora si pe toţi cei angrenaţi in activitati de îngrijire, sa creeze sisteme moderne de îngrijire si asistenta.

Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor și a Suferinzilor cu Afecțiuni de tip Alzheimer, în calitate de lider de parteneriat, derulează împreună cu Asociația Habilitas – CRFP proiectul:

Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!”  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Cod MySMIS 112591 și Cod SIPOCA 205

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este de a formula și de a promova politici alternative la Legea Sănătății Mintale (Legea 487/2002 republicată în 2012), cu accent pe demențe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Creșterea gradului de monitorizare și evaluare a politicilor publice, prin elaborarea unei metodologii și a unui raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mintale;

2. Stimularea și consolidarea dialogului social și a conlucrării dintre ONG-uri, parteneri sociali și autoritățile publice din domeniul sănătății mintale și cel socio-medical, prin: întâlniri lunare în cadrul unei structuri nou-create – Centrul de Dialog Social; organizarea unui Forum de dialog social, cu participarea a 40 de persoane; lansarea unei platforme de dialog social care va permite interacțiunea între ONG-uri, parteneri sociali, autorități publice și alte persoane interesate și semnalarea de probleme și soluții în domeniul sănătății mintale; participarea activă a 150 de persoane la 5 ateliere de lucru regionale (București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara), în vederea creșterii implicării acestora în formularea și îmbunătățirea politicilor publice din domeniul sănătății mintale;

3. Creșterea capacității a 51 de ONG-uri și a două sindicate cointeresate de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul sănătății mintale, prin organizarea de instruiri în politici publice, advocacy, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă și responsabilitate socială;

4. Dezvoltarea capacității a 72 de persoane, angajați și voluntari din ONG-uri și sindicate, în formularea de propuneri alternative la politicile publice actuale prin instruire specifică.

5. Optimizarea reglementarilor legislative în domeniul sănătății mintale, prin elaborarea și promovarea unei politici publice alternative la Legea sănătății mintale și prin organizarea unei vizite de studiu în Scoția în vederea transferului și adaptării de bune practici europene în formularea de politici publice.

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”,